1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پروتز پارسیل مک کراکن 2016
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پروتز پارسیل مک کراکن 2016 شایان نمودار
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پروتز پارسیل مک کراکن 2016 شایان نمودار شایان نمودار  

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پروتز پارسیل مک کراکن 2016

کد کتاب 105230

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پروتز پارسیل مک کراکن 2016

تعداد صفحه
189
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پروتز پارسیل مک کراکن 2016

دارای 20% تخفیف  

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پروتز پارسیل مک کراکن 2016

این کتاب یکی از معتبر ترین کتب مراجع در رشته دندانپزشکی پروتزهای دندانی و نیز کتاب مرجع در آزمونهای ورودی دستیاری به شمار می رود.

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پروتز پارسیل مک کراکن 2016

فصل1-اپیدمیولوژی،فیزیولوژی و واژه شناسی بیدندانی پارسیل

فصل2-ملاحظات در بی دندانی های پارسیل

فصل3-طبقه بندی قوس های بی دندانی پارسیل

فصل4-بیومکانیک پروتز پارسیل متحرک

فصل5-اتصال دهنده های اصلی و فرعی

فصل6-رست و جایگاه رست

فصل7-نگهدارنده های مستقیم (جیازگزینی دندان ها از دید بیمار)

فصل8-نگهدارنده های غیر مستقیم

فصل9-ملاحظات بیس دنچر

فصل10-اصول طراحی در پروتز پارسیل

فصل11-سوروی کردن

فصل12-ملاحظات استفاده از ایپلنتهای دندانی

فصل13-تشخیص و طرح درمان

فصل14-آماده سازی دهان برای پروتز پارسیل

فصل15-آماده سازی دندان های پایه

فصل16-موارد و روشهای قالبگیری بریا پروتز متحرک

فصل17-ساپورت برای بس پروتزهای پارسیل انتهای آزاد

فصل18-روابط اکلوزالی در پروتز پارسیل

فصل19-مراحل لابراتوری

فصل20-دستور کار لابراتوری

فصل21-نشاندن اولیه پروتز،تنظیم و سرویس پروتز پارسیل متحرک

فصل22-ریلاینو تعویض بیس پروتز

فصل23-ترمیم و اضافه کردن به پروتز پارسیل

فصل24-پروتزهای پارسیل موقتی

فصل25-پروتزهای ماگزیلوفاشیال

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند