1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. CDR و DDQ چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی مراجع دندانپزشکی مواد دندانی ترمیمی گریک 2019
CDR و DDQ چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی مراجع دندانپزشکی مواد دندانی ترمیمی گریک 2019 شایان نمودار
CDR و DDQ چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی مراجع دندانپزشکی مواد دندانی ترمیمی گریک 2019 شایان نمودار شایان نمودار  

CDR و DDQ چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی مراجع دندانپزشکی مواد دندانی ترمیمی گریک 2019

کد کتاب 105229

کتاب CDR و DDQ چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی مراجع دندانپزشکی مواد دندانی ترمیمی گریک 2019

تعداد صفحه
381
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید CDR و DDQ چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی مراجع دندانپزشکی مواد دندانی ترمیمی گریک 2019

دارای 15% تخفیف  

کتاب CDR و DDQ چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی مراجع دندانپزشکی مواد دندانی ترمیمی گریک 2019

کتاب CDR و DDQ چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی مراجع دندانپزشکی مواد دندانی ترمیمی گریک 2019

این کتاب شامل خلاصه ای از نکات مهم و کلیدی هر فصل به همراه مجموعه ای از سوالات سالهای اخیر ارتقا و بورد دندانپزشکی میباشد.

کتاب CDR و DDQ چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی مراجع دندانپزشکی مواد دندانی ترمیمی گریک 2019

بخش1: نقش و اهمیت مواد دندانپزشکی ترمیمی

بخش2: محیط دهان

بخش3: معیارهای طراحی برای مواد دندانپزشکی ترمیمی

بخش4: مبانی علم مواد

بخش5: آزمایش مواد دندانی و بیومکانیک

بخش6: زیست سازگاری و واکنش بافتی به مواد

بخش7: انواع بیومتریالها

بخش8: مواد پیشگیری و زاویه ای

بخش9: کامپوزیت ها و پلیمرها

بخش10: مواد ترمیمی - فلزات

بخش11: مواد ترمیمی - سرامیک ها

بخش12: مواد کپی برداری قالب گیری و کستینگ

بخش13: مواد ادهیژن و لوتینگ

بخش14: تصویربرداری و ساخت دیجیتالی برای ترمیم ها

بخش15: اپیلنت های دهانی و صورتی

بخش16: مهندسی بافت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند