1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت معارف
دانش خانواده و جمعیت معارف معارف  

دانش خانواده و جمعیت

کد کتاب 105132

دانش خانواده و جمعیت ویراست سوم (انتشارات معارف)

تعداد صفحه
255
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
11

خرید دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت ویراست سوم:در این اثر مهمترین مسائل خانواده بارویکرد کاربردی و مهارتی مورد توجه قرارگرفته،این کتاب در بردارنده مجموعه ای از دانش های شناختی،مهارتی و رفتاری است که میتواند آگاهی بخش دانشجویان در عرصه های مختلف نهاد خانواده،قبل و بعد از تشکیل خانواده باشد.

  1. تشکیل خانواده(پیش از ازدواج)
  2. تشکیل خانواده(حین ازدواج)
  3. تحکیم خانواده
  4. ایمن سازی خانواده،آسیب ه و راهکارها
  5. فرزندآوری و فرزندپروری
  6. جمعیت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند