1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU
مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU بشری
مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU بشری بشری  
مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU بشری بشری  

مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

کد کتاب 100508

کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

مطابق سر فصل واحد درسی مراقبت پرستاری ویژه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری

با تجدید نظر و بروز رسانی مبانی کلیدی الکترو کاردیوگرافی - آرتیمی احیاء قلبی ریوی (CPR) - مدیریت راه هوایی - تهویه مکانیکی و دیالیز

ویرایش چهارم

تعداد صفحه
692
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

دارای 15% تخفیف  

کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU 

کتاب موجود شامل سه بخش میباشد. بخش اول درباره مراقبت پرستاری ویژه در بخش ccu در 16 فصل ، بخش دوم درباره مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU در 7 فصل ، و بخش سوم درباره مراقبت پرستاری ویژه در بخش دیالیز در 5 فصل میباشد.

کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU 

بخش اول : مراقبت های پرستاری ویژه در بخش CCU

بخش دوم : مراقبت های پرستاری ویژه در بخش ICU

بخش سوم : مراقبت های پرستاری ویژه در بخش دیالیز

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند