1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU
دارای 10% تخفیف
مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU بشری

مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

کد کتاب 100508

کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

مطابق سر فصل واحد درسی مراقبت پرستاری ویژه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری

با تجدید نظر و بروز رسانی مبانی کلیدی الکترو کاردیوگرافی - آرتیمی احیاء قلبی ریوی (CPR) - مدیریت راه هوایی - تهویه مکانیکی و دیالیز

ویرایش چهارم

تعداد صفحه
692
چاپ
دو رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9789643993153
قطع
وزیری
نوبت چاپ
سی و پنجم

خرید کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU 

کتاب موجود شامل سه بخش میباشد. بخش اول درباره مراقبت پرستاری ویژه در بخش ccu در 16 فصل ، بخش دوم درباره مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU در 7 فصل ، و بخش سوم درباره مراقبت پرستاری ویژه در بخش دیالیز در 5 فصل میباشد.

|

مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU


مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

تصویر 1 کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU

کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU 

فصل 1: معرفی بخش مراقبت ویژه

بخش اول : مراقبت های پرستاری ویژه در بخش CCU

فصل 2: ؟آناتومی و فیزویولوژی قلب

فصل 3: بررسی وضعیت فلب

فصل 4: آزمون ها و روش های تشخیصی در بیماری های فلب

فصل 5: مانیتورینگ وضعیت همودینامیک تهاجمی

فصل 6: اساس الکتروکاردیوگرافی (EKG & ECG)

فصل 7: آریتیمی های قلبی و تغییرات EKG مربوطه

فصل 8: اختلالات هدایتی قلبی (بلوک های قلبی) و تغییرات EKG مربوطه الکتروکاردیوگرافی مربوطه

فصل 9: تغییرات الکتروکاردیوگرام در انفارکتوس میوکارد، آنژین صدری، و هپپرتروفیها

فصل 10: بیماری شریان کرونری

فصل 11: نارسایی قلب

فصل 12: ادم ریوی

فصل 13: شوک کاردیوژنیک

فصل 14: احیاء قلبی ریوی

فصل 15: شوک الکتریکی

فصل 16: پیس میکر

بخش دوم : مراقبت های پرستاری ویژه در بخش ICU

فصل 17: آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس

فصل 18: بررسی وضعیت تنفسی بیماران در بخش ICU

فصل 19: نارسایی تنفس

فصل 20: اکسیژن درمانی

فصل 21: مدیریت راه هوایی

فصل 22: تهویه مکانیکی

فصل 23: پرستاری از بیماران تحت عمل چراحی قلب

بخش سوم : مراقبت های پرستاری ویژه در بخش دیالیز

فصل 24: نارسایی کلیه

فصل 25: اساس دیالیز

فصل 26: همودیالیز

فصل 27: دیالیز صفاقی و درمان های جایگزینی کلیه مداوم

فصل28: پیوند کلیه

پیوست 1: اصطلاخات مورد استفاده در بخش های مراقبت ویژه

پیوست 2: نتایج نرمال آزمایشات خون و ادرار