1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 ( آب و الکترولیت / شوک / سرطان / ) جلد3
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 ( آب و الکترولیت / شوک / سرطان / ) جلد3 اندیشه رفیع
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 ( آب و الکترولیت / شوک / سرطان / ) جلد3 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 ( آب و الکترولیت / شوک / سرطان / ) جلد3

کد کتاب 105071

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018

( آب و الکترولیت / شوک / سرطان / ) جلد3

تعداد صفحه
296
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 ( آب و الکترولیت / شوک / سرطان / ) جلد3

دارای 20% تخفیف  

کتاب پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 (3)

کتاب پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 (3)

کتاب پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 (3)

بخش 12 : مدیریت درد

بخش 13 : آب و الکترولیت ها

بخش 14 : شوک و سندرم اختلال عملکرد اندام های متعدد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند