1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. اصول و کلیات خدمات بهداشتی
اصول و کلیات خدمات بهداشتی اندیشه رفیع
اصول و کلیات خدمات بهداشتی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

کد کتاب 105037

کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی

تعداد صفحه
272
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول و کلیات خدمات بهداشتی

دارای 20% تخفیف  

کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی

فصل 1 : سلامت و بیماری

فصل 2 : نشانگر های بهداشتی

فصل 3 : کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

فصل 4 : سازمان های بهداشت بین الملل و نظام های عرضه خدمات بهداشتی

فصل 5 : خدمات بهداشتی اولیه

فصل 6 : جزییات شبکه های بهداشتی-درمانی در ایران

فصل 7 : مدیریت و برنامه ریزی خدمات بهداشتی درمانی

فصل 8 : بهداشت مادر و کودک

فصل 9 : ایمن سازی

فصل 10 : آموزش بهداشت

فصل 11 : بهداشت محیط

فصل 12 : بهداشت حرفه ای

فصل 13 : بهداشت روانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند