1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. فیزیولوژی
 4. فیزیولوژی برن و لوی 2018
فیزیولوژی برن و لوی 2018 اندیشه رفیع
فیزیولوژی برن و لوی 2018 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

فیزیولوژی برن و لوی 2018

کد کتاب 105031

کتاب فیزیولوژی  برن و لوی 2018

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فیزیولوژی برن و لوی 2018

دارای 21% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی  برن و لوی 2018

در این کتاب فواصلی همچون اصول عملکرد سلول و غشا و هومِوستاز:حجم و ترکیب بخش های مایع بدن و تبدیل سیگنال،گیرنده های غشایی،پیامبرهای ثانویه و تنظیم بیان ژن آمده است

کتاب فیزیولوژی  برن و لوی 2018

 1. اصول عملکرد سلول و غشاء
 2. هموئستاز حجم و ترکیب قسمت های مایع بدن
 3. تبدیل سیگنال, گیرنده های غشاء پیامبرهای ثانویه و تنظیم بیان ژ
 4. سیستم عصبی: مقدمه ای بر سلول ها و سیستم ها
 5. تولید و هدایت پتانسیل عمل
 6. انتقال سیناپسی
 7. سیستم حسی پیکری
 8. حس های ویژه
 9. سازمان دهی عملکرد حرکتی
 10. اعمال برتر سیستم عصبی
 11. سیستم عصبی خودمختار و کنترل مرکزی آن
 12. فیزیولوژی عضله اسکلتی
 13. عضله قلبی
 14. عضله صاف
 15. مروری بر سیستم گردش خون
 16. اصول پایه عملکرد قلب
 17. ویژگی سیستم عروقی
 18. تنظیم قلب و سیستم عروقی
 19. کنترل جامع سیستم قلبی عروقی
 20. مقدمه ای بر سیستم تنفسی
 21. ریه استاتیک و ویژگی های مکانیکی قفسه سینه
 22. ریه دینامیک و ویژگی های مکانیکی قفسه سینه
 23. تهویه, جریان خون و روابط
 24. انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن
 25. کنترل نفس
 26. اعمال غیر تنفسی ریه: دفاع میزبان و متابولیسم
 27. آناتومی عملکردی و اصول کلی تنظیم در مجرای گوارشی
 28. پاسخ های جامع فازهای سری, دهانی و مروری به یک وعده غذایی
 29. فاز معده ای پاسخ جامع به وعده غذایی
 30. فاز روده کوچک پاسخ جامع به یک وعده غذایی
 31. اجزاء عملکردی کلیه
 32. انتقال آب و مواد محلول در طول نفرون: عملکرد توبولی
 33. کنترل اسمولالیته و حجم مایعات بدن
 34. فاز کلونی پاسخ جامع به یک وعده غذایی
 35. اعمال متابولیک و انتقال در کبد
 36. هومئوستاز پتاسیم, کلسیم و فسفات
 37. نقش کلیه ها در تنظیم تعادل اسید-باز
 38. مقدمه ای بر سیستم درون ریز
 39. تنظیم هورمونی متابولیسم انرژی
 40. تنظیم هورمونی متابولیسم کلسیم فسفات
 41. غدد هیپوتالاموس و هیپوفیز
 42. غدد تروئید
 43. غده آدرنال
 44. سیستم تولیدمثل زن و مرد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند