<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12 اندیشه رفیع
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12

کد کتاب 105023

کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12

تعداد صفحه
165
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12

دارای 5% تخفیف  

کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12

کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12
 

کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12

فصل 53 : بررسی عملکرد کلیهفصل

فصل 54: مراقبت از بیماران با اختلالات کلیوی

فصل 55 : مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات دستگاه ادراری

کتاب های مرتبط با پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 کلیه و مجاری ادراری جلد12

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند