1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث
دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث اندیشه رفیع
دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث

کد کتاب 105022

کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی  جراحی برونر سودارث

تعداد صفحه
854
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث

دارای 20% تخفیف  

کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی  جراحی برونر سودارث

کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی  جراحی برونر سودارث

این کتاب ,یک مرجع بالینی فشرده و مختصر برای دانشجویان پرستاری و پرستاران گردآوری شده .این اثر جهت استفاده در هنگام تنظیم برنامه های مراقبتی چندگانه عالی می باشد.در دستنامه بالینی نزدیک  200 بیماری و اختلال شایع موجود است و برحسب حروف الفبا جهت سرعت بخشیدن برا دسترسی به صفحات کتاب مرتب شده است.

تداوم و استفاده از فرمت مختصر و آسان خواننده را قادر می سازد که به سرعت اطلاعات ضروری مثل پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، بررسی و یافته های تشخیصی، تدابیر طبی,جراحی و دارویی ، تدابیر پرستاری بر طبق فرآیند پرستاری به دست آورد.

این کتاب ، تاکید خاصی بر مراقبت پرستاری در منزل و جامعه,آموزش به بیمار و پیامد های مورد انتظار از مراقبت دارد.خصوصیات دیر شامل مواردی مثل ملاحظات مربوط به سالمندی: توضیحات دقیق و مداخلات در ارتباط با مراقبت از افراد سالمند که احتیاج به تداوم و گسترش سریع مراقبت دارند,ارائه شده است.

هشدار پرستاری در مورد ایمنی و کیفیت: در مورد نکاتی جهت ارائه بهترین مراقبت در بالین و اخطارهای ایمنی بخش درباره تقدم مراقت ها بحث می کند و موقعیت که خطرناک و به طور تهدید کننده زندگی هستند را بیان می نمایید.

جداول و نمایه ها: نگاه اجمالی به اطلاعات دیگر نظیر یافته های تشخیضی و اندازه گیری دارد، می شود.

کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی  جراحی برونر سودارث

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند