1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث
دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث

دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث

کد کتاب 105022

کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی  جراحی برونر سودارث

تعداد صفحه
854
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث

دارای 5% تخفیف  

کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی  جراحی برونر سودارث

کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی  جراحی برونر سودارث

این کتاب ,یک مرجع بالینی فشرده و مختصر برای دانشجویان پرستاری و پرستاران گردآوری شده .این اثر جهت استفاده در هنگام تنظیم برنامه های مراقبتی چندگانه عالی می باشد.در دستنامه بالینی نزدیک  200 بیماری و اختلال شایع موجود است و برحسب حروف الفبا جهت سرعت بخشیدن برا دسترسی به صفحات کتاب مرتب شده است.

تداوم و استفاده از فرمت مختصر و آسان خواننده را قادر می سازد که به سرعت اطلاعات ضروری مثل پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، بررسی و یافته های تشخیصی، تدابیر طبی,جراحی و دارویی ، تدابیر پرستاری بر طبق فرآیند پرستاری به دست آورد.

این کتاب ، تاکید خاصی بر مراقبت پرستاری در منزل و جامعه,آموزش به بیمار و پیامد های مورد انتظار از مراقبت دارد.خصوصیات دیر شامل مواردی مثل ملاحظات مربوط به سالمندی: توضیحات دقیق و مداخلات در ارتباط با مراقبت از افراد سالمند که احتیاج به تداوم و گسترش سریع مراقبت دارند,ارائه شده است.

هشدار پرستاری در مورد ایمنی و کیفیت: در مورد نکاتی جهت ارائه بهترین مراقبت در بالین و اخطارهای ایمنی بخش درباره تقدم مراقت ها بحث می کند و موقعیت که خطرناک و به طور تهدید کننده زندگی هستند را بیان می نمایید.

جداول و نمایه ها: نگاه اجمالی به اطلاعات دیگر نظیر یافته های تشخیضی و اندازه گیری دارد، می شود.

کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی  جراحی برونر سودارث

کتاب های مرتبط با دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر سودارث

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند