1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. پرستاری بهداشت فرد و خانواده جلد2

پرستاری بهداشت فرد و خانواده جلد2

کد کتاب 105020

کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده جلد2

برگرفته از کتاب لنکستر

تعداد صفحه
278
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری بهداشت فرد و خانواده جلد2

دارای 5% تخفیف  

کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده جلد2

در اهداف سلامتی برای مردم،بر ارتقاءسلامتی کاهش خطر تاکید شده است.خطرات بخشی از جمعیت،یک روش مستقیم برای بهبود سلامت جمعیت عمومی است.اهداف مربوط به کاهش خطرات سلامتی برای خانواده ها شناسایی شده است.خانواده به عنوان یک عامل محیطی مهم است که سلامت افراد را تحت تاثیر قرار میدهد؛همچین پایه و اساس سلامت جامعه و جمعیت بزرگ تر است.

کتاب پرستاری بهداشت فرد و خانواده جلد2

فصل1:بهداشت فردی
فصل2:بهداشت خانواده و تعاریف خانواده
فصل3:انواع خانواده و جمعیت شناسی آن
فصل4:بهداشت ازدواج با تاکید بر مشاوره ژنتیک
فصل5:ازدواج و تشکیل خانواده از دیدگاه اسلام
فصل6:الگو های ارتباطی و ساختار خانواده
فصل7:نقش ها و عملکرد اعضای خانواده
فصل8:دوره های زندگی خانواده
فصل9:بازدید منزل
فصل10:فرآیند پرستاری در خانواده
فصل11:خانواده های آسیب پذیر(طلاق، تک والدینی، فقر، مهاجرت، بیماری مزمن)
فصل12:بحران در خانواده
فصل13:معلولیت در خانواده
فصل14:اعتیاد در خانواده
فصل15:خشونت در خانواده
فصل16:بیماریابی در خانواده
فصل17:الگو های پرستاری قابل استفاده در پرستاری خانواده

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند