1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU و ICU ودیالیز
مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU و ICU ودیالیز اندیشه رفیع
مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU و ICU ودیالیز اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU و ICU ودیالیز

کد کتاب 105014

کتاب مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU و ICU ودیالیز

تعداد صفحه
398
زبان
سال نشر
98
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU و ICU ودیالیز

دارای 20% تخفیف  

کتاب مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU و ICU ودیالیز

مسئولیت خطیر پرستاران در بخش های ویژه و نقش ارزنده آنان در بهبود بیماران بد حال بر هیچکس پوشیده نیست. هدف از تالیف این کتاب ارتقاء سطح علمی دانشجویان عزیز پرستاری و پرستاران جویای دانش بوده است .

 

کتاب مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU و ICU ودیالیز

  1. CCU
  2. ICU
  3. دیالیز

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند