1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی
اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی اندیشه رفیع
اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی

کد کتاب 105011

کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی

مطابق با جدیدترین سر فصل واحد درسی فوریت محیطی

از سوی شورای عالی برنامه ریزی جهت رشته فوریت پزشکی

تعداد صفحه
96
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی

دارای 10% تخفیف  

کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی

کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی

فهرست مطالب

فصل1: سوختگی و اداره مصدوم دچار سوختگی

فصل2: اختلالات مربوط به سرما و گرما

فصل3: غرق شدگی

فصل4: صاعقه زدگی

فصل5: گاز گرفتگی و گزیدگی ها

فصل6: اورژانس های ناشی از تغییر فشار (ارتفاعات-غواصی)

فصل7: تشعشعات هسته ای و بیوتروریسم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند