1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. هوشبری
  4. اصول بیهوشی میلر 2018
اصول بیهوشی میلر 2018 اندیشه رفیع
اصول بیهوشی میلر 2018 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول بیهوشی میلر 2018

کد کتاب 104998

کتاب اصول بیهوشی میلر 2018

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول بیهوشی میلر 2018

دارای 5% تخفیف  

کتاب اصول بیهوشی میلر 2018

کتاب اصول بیهوشی میلر یکی از منابع دانشگاهی بوده که در مقاطع مختلف این رشته راهنما و قابل استفاده می باشد و هر چند وقت با توجه به علم روز تغیراتی ایجاد میشود که بایستی آن را به استفاده کنندگان این علم اطلاع رسانی نمود.

 

کتاب اصول بیهوشی میلر 2018

فصل 1: گسترده کاربرد بالینی بیهوشی

فصل 2: رویکرد به آموزش بیهوشی

فصل 3: بیهوشی و فناوری اطلاعات سلامت

بخش دوم: فارماکولوژی و فیزیولوژی

فصل 4: اصول پایه فارماکولوژی

فصل 5: فیزیولوژی بالینی قلب و تنفس

فصل 6: سیستم عصبی اتونوم

فصل 7: هوشبرهای استنشاقی

فصل 8: هوشبرهای داخل وریدی

فصل 9: مخدرها

فصل 10: بی حس کننده های موضعی

فصل 11: داروهای بلوک کننده عصبی عضلانی

فصل 12: سمیت عصبی داروهای بیهوشی

بخش سوم: آماده سازی قبل از عمل و اداره حین عمل

فصل 13: درمان ها و ارزیابی های پیش از جراحی

فصل 14:  انتخاب تکنیکی بیهوشی

فصل 15: سیستم های تحویل بیهوشی

فصل 16: اداره راه هوایی

فصل 17: بی حسی اسپاینال و اپیدورال

فصل 18: بلوک اعصاب محیطی

فصل 19: نحوه قرارگیری بیمار و خطرات همراه

فصل 20: مونیتورینگ حین بیهوشی

فصل 21: تعادل اسید-باز و آنالیز گازهای خون

فصل 22: هموستاز

فصل 23: مایع درمانی

فصل 24: اتقال خون

بخش چهارم: ملاحظات تخصصی بیهوشی

فصل 25: بیماری های قلبی عروقی

فصل 26: بیماری های مادرزادی قلب

فصل 27: بیماری های ریوی مزمن و بیهوشی در جراحی توراسیک

فصل 28: بیماری های کلیوی, کبدی و مجاری صفراوی

فصل 29: بیماری های تغذیه ای و گوارشی

فصل 30: بیماری های سیستم عصبی مرکزی

فصل 31: یبماری های چشم و گوش و حلق و بینی

فصل 32: بیهوشی در جراحی ارتوپدی

فصل 33: مامایی

فصل 34: بیماری های کودکان

فصل 35: بیماران سالمند

فصل 36: پیوند عضو

فصل 37: بیهوشی سرپایی

فصل 38: اقدامات بیهوشی در خارج از اتاق عمل

بخش پنجم: دوره ریکاوری

فصل 39: ریکاوری پس از بیهوشی

فصل 40: مدیریت درد حول و حوش عمل

بخش ششم: مشاوره طب بیهوشی

فصل 41: طب مراقبت های ویژه

فصل 42: بیهوشی تروما

فصل 43: بلایای طبیعی و فجایع انسانی

فصل 44: اداره درد مزمن

فصل 45: احیای قلبی ریوی

فصل 46: مدیریت اتاق عمل

فصل 47: هوشیاری طی بیهوشی

فصل 48: کیفیت و ایمنی بیمار در مراقبت از بیهوشی

فصل 49: مراقبت تسکینی

فصل 50: پزشکی خواب وبیهوشی

فصل 51: مدل های جدید مراقبت بیهوشی: پزشکی حول و حوش عمل, مراکز جراحی حول و حوش عمل, بهداشت عمومی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند