1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. اصول و فنون پرستاری نظری و عملی
اصول و فنون پرستاری نظری و عملی

اصول و فنون پرستاری نظری و عملی

کد کتاب 104993

کتاب اصول و فنون پرستاری نظری و عملی

تعداد صفحه
374
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید اصول و فنون پرستاری نظری و عملی

دارای 5% تخفیف  

اصول و فنون پرستاری  نظری و عملی

اصول و فنون پرستاری  نظری و عملی
 

اصول و فنون پرستاری  نظری و عملی

فصل1: تعریف حرفه و تاریخچه پرستاری

فصل2: سلامت و بیداری

فصل3: نیاز اساسی انسان

فصل4: فرایند پرستاری

فصل5: امنیت و ایمنی، محدود کننده های حرکتی

فصل6: اکسیژن رسانی

فصل7: نیازهای تغذیه ای

فصل8: دارو دادن

فصل9: تعادل آب و الکترولیت، ترانسفوزیون خون

فصل10: نیازهای دفعی

فصل11: خواب و استراحت، مفهوم نیاز به آسایش

فصل12: بهداشت فردی

فصل13: علائم حیاتی

فصل14: گندزدایی و کنترل عفونت

فصل15: حرکت و بی حرکتی

فصل16: مفهوم درد و تسکین درد

فصل17: فرایند التیام زخم، نحوه انجام بانداژ

فصل18: مراقبت های قبل و بعد از جراحی

فصل19: پذیرش، ترخیص، انتقال و ارجاع بیمار

فصل20: چگونگی ثبت گزارشات مبتنی بر فرایند پرستاری و تشخیص پرستاری

فصل21: کاربرد روش های درمانی سرمایش و گرمایش

فصل22: احکام اسلامی در مراقبت از بیماران

فصل23.: مراقبت پایان عمر و مراقبت از جسد

کتاب های مرتبط با اصول و فنون پرستاری نظری و عملی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند