1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. فارماکولوژی پزشکی (پرستاری - مامایی - هوشبری)
فارماکولوژی پزشکی (پرستاری - مامایی - هوشبری) اندیشه رفیع
فارماکولوژی پزشکی (پرستاری - مامایی - هوشبری) اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

فارماکولوژی پزشکی (پرستاری - مامایی - هوشبری)

کد کتاب 104969

کتاب فارماکولوژی پزشکی (پرستاری - مامایی - هوشبری)

تعداد صفحه
400
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فارماکولوژی پزشکی (پرستاری - مامایی - هوشبری)

دارای 21% تخفیف  

کتاب فارماکولوژی پزشکی (پرستاری - مامایی - هوشبری)

کتاب فارماکولوژی پزشکی (پرستاری - مامایی - هوشبری)

فصل 1 : مقدمه

فصل 2 : گیرنده های دارویی و فارماکودینامیک

فصل 3 : فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک

فصل 4 : متابولیسم داروها در بدن

فصل 5 : مقدمه ای بر فارماکولوژی سیستم خودکار

 ...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند