1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. پرستاری مراقبت های ویژه قلب و عروق تلان

پرستاری مراقبت های ویژه قلب و عروق تلان

کد کتاب 104968

کتاب پرستاری مراقبت های ویژه قلب و عروق تلان

تعداد صفحه
367
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری مراقبت های ویژه قلب و عروق تلان

دارای 5% تخفیف  

کتاب پرستاری مراقبت های ویژه قلب و عروق تلان

کتاب مرجع مراقبت های ویژه پرستاری تلان به مجهز شدن پرستاران به دانش علمی تخصصی کمک کرده و هریک از اختلالات ارگان های حیاتی بدن را به طور جامع بحث کرده و رویکردهای درمانی مراقبتی آنها را بررسی می کند.

کتاب پرستاری مراقبت های ویژه قلب و عروق تلان

فصل12:آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلب و عروق
فصل13:ارزیابی بالینی قلبی عروقی
فصل14:پروسیجر های تشخیص قلبی-عروقی
فصل15:بیماری های قلبی-عروقی
فصل16:مدیریت درمان بیماری های قلبی-عروقی