1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان
شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان اندیشه رفیع
شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان

کد کتاب 104961

کتاب شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان

گردآوری

جلیل ایزدی - ثریا صالح زاده

زیرنظر

دکتر فائزه عطری

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
1

خرید شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان

دارای 21% تخفیف  

شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان:علم آناتومی دندان،سنگ بنا و پایه دندانپژشکی است و این کتاب راهنما برای دندانپزشکان،تکنسین های پروتز،بهداشتکاران و دانشجویان است و یک گرداوری کامل از کتاب های مرجع میباشد.

شناخت آناتومی و مورفولوژی دندان

فهرست مطالب

فصل 1: معرفی

فصل 2: تعاریف و معنی اصطلاحات استفاده شده در آناتومی دندان

فصل 3: سیستم شماره گذاری دندان

فصل 4: دندان های قدامی دائمی

فصل 5: دندان های نیش دائمی

فصل 6: دندان های پرمولر دائمی

فصل 7: دندان های مولر دائمی

فصل 8: دندان های شیر

فصل 9: آناتومی پالپ دندان های شیری و دائمی

فصل 10: اکلوژن

فصل 11: ویژگی های اختصاصی دندان ها

فصل 12: مراحل عملی تراشیدن دندان ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند