1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان
راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان ناشر مولف
راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان ناشر مولف ناشر مولف  

راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان

کد کتاب 104936

کتاب راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان

تعداد صفحه
192
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان

راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان

از مهمترین ابزارهای تشخیصی در طب سنتی چین و ایران ، نبض و زبان است. ابزارهای تشخیصی که میتواند بیانگر و راهنمای مشکلات و بیماریهای افراد بوده و وقتی در کنار ابزارهای طب رایج قرار بگیرد و تشخیص را کاملتر و به درمان فراگیرتر فرد کمک می کند.

کتاب راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان

  1. اصول اولیه تشخیص از طریق زبان
  2. زبان طبیعی و تنوع فیزیولوژیک آن
  3. مشاهده و معاینه خود زبان
  4. معاینه پوشش زبان
  5. تحلیل جامع حالت حالت های زبان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند