1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. فارماکولوژی/ داروسازی
 4. ساخت داروهای ترکیبی
ساخت داروهای ترکیبی تیمورزاده
ساخت داروهای ترکیبی تیمورزاده تیمورزاده  
ساخت داروهای ترکیبی تیمورزاده تیمورزاده  

ساخت داروهای ترکیبی

کد کتاب 104918

کتاب ساخت داروهای ترکیبی - PHARMACEUTICEL COMPOUNDING

آموزش مصور روشهای ساخت تعیین تاریخ انقضا و کاربردهای بالینی به همراه مجموعه کامل تک نگارهای مواد اولیه و فراورده های ترکیبی در داروخانه های ایران

تعداد صفحه
192
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ساخت داروهای ترکیبی

کتاب ساخت داروهای ترکیبی - PHARMACEUTICEL COMPOUNDING

کتاب ساخت داروهای ترکیبی

 1. اشکال دارویی موضعی در داروهای ترکیبی
 2. اصول ساخت داروهای ترکیبی موضعی
 3. کارباتجهیزات ساخت داروهای ترکیبی
 4. تک نگارهای مواد موثره و مواد جانبی رایج در ساخت داروهای ترکیبی
 5. تک نگارهای فراورده های دارویی ترکیبی
 6. کاربرد بالینی داروهای ترکیبی خوراکی
 7. تاریخ انقضای فراورده های دارویی ترکیبی
 8. منابع علمی در فراورده های دارویی ترکیبی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند