1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018 ارجمند
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018 ارجمند ارجمند  

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

کد کتاب 104884

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

تعداد صفحه
640
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

دارای 2% تخفیف  

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

بخش 11: بیماری های ویروسی:ملاحظات کلی

  فصل185:ویروس شناسی پزشکی

  فصل186:دارودرمانی ضد ویروسی،به غیر از داروهای ضد رترووپروسی

بخش12:عفونت های ناشی از DNA ویروس ها

  فصل187:عفونت های ویروس هرپس سیمپلکس

  فصل188:عفونت های ویروس واریسلا-زوستر

  فصل189:عفونت های ویروسی اپشتاین بار منونوکلئوز عفونی

  فصل190:سیتومگالوویروس و هر پس ویروس انوا 6،7 و 8

  فصل191:مولوسکوم کونتژیوزوم و سایر پاکس ویروس ها

  فصل192:عفونت های پاروویروس

  فصل193:عفونت های پاپیلوماویروس انسانی

بخش13:عفونت ناشی از ویروس های تنفسی DNA دار و RNA دار

  فصل194:عفونت های تنفسی ویروسی شایع

  فصل195:آنفلوانزا

بخش14:عفونت ها ناشی از ویروس نقص ایمنی انسانی و سایر رتروویوس های انسانی

  فصل196:رتروویروس های انسانی

  فصل197:بیماری ناشی از ویروس انسانی:ایدز و اختلالات وابسته

بخش15:عفونتناشی از RNA ویروس ها

  فصل198:گاستروانترپت های ویروسی

  فصل199:عفونت های انتروویروس ها،پارکوویروس ها و رئوویروس ها

  فصل200:سرخک (روپئولا)

  فصل201:سرخچه (سرخک آلمانی)

  فصل202:اوریون

  فصل203:هاری و دیگر عفونت های رابدوویروسی

  فصل204:عفونت های ویروسی منتقل شونده بندپایان و جوندگان

  فصل205:عفونت های ابولاویروس و ویروس

بخش16:عفونت های قارچی

  فصل206:تشخیص و درمان عفونت های قارچی

  فصل207:هیستوپلاسموزیس

  فصل208:کوکسیدیوئیدومایکوزیس

  فصل209:بلاستومایکوزیس

  فصل210:کریپتوکوکوزیس

  فصل211:کاندیدیازیس

  فصل212:آسپرژیلوزیس

  فصل213:موکورمایکوزیس

  فصل214:مایکوزهای سطحی و مایکوزهای سیستمیک کمتر شایع

  فصل215:عفونت پنوموسیستیس

بخش17:عفونت های تک یاخته ای و کرمی:ملاحظات عمومی

  فصل216:مقدمه ای بر عفونت های انگلی

  فصل217:داروهای مورد استفاده در عفونت های انگلی

بخش18:عفونت های پروتوزوایی

  فصل218:آمیبیاز و عفونت باآزاد-زی

  فصل219:مالاریا

  فصل220:بابزیوز

  فصل221:لیشمانیوزیس

  فصل222:بیماری شاگاس و تریپانوزمیازیس آفریقایی

  فصل223:عفونت های نوکسوپلاسمایی

  فصل224:عفونت های تکه یاخته ای روده و تریکومونیازیس

بخش19:عفونت های ناشی از کرم

  فصل225:مقدمه ای بر عفونت های ناشی از کرم

  فصل226:تریشنولوز و عفونت با سایر نماتودهای بافتی

  فصل227:عفونت با نماتودهای روده ای

  فصل228:فیلاریاز و عفونت های مشابه

  فصل229:شیستوزمیاز و سایر عفونت های ترماتودها

  فصل230:عفونت های سستودی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند