1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

کد کتاب 104884

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

تعداد صفحه
640
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
1
نویسنده

خرید اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

دارای 3% تخفیف  

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

فهرست مطالب

بخش11: بیماری های ویروسی:ملاحظات کمی

بخش12: عفونت های ناشی از DNAویروس ها

بخش13: عفونت ناشی از ویروس های تنفسی DNAدار و RNAدار

بخش 14: عفونت های ناشی از ویروس نقص ایمنی انسانی و سایر تروویروس های انسانی

بخش15: عفونت های ناشی از RNAویروس ها

بخش16: عفونت های قارچی

بخش17: عفونت های تک یاخته ای و کرمی

بخش18: عفونت های پروتوزوایی

بخش19: عفونت های ناشی از کرم

 

کتاب های مرتبط با اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند