[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

کد کتاب 105452

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

فهرست مطالب

بخش11: بیماری های ویروسی:ملاحظات کمی

بخش12: عفونت های ناشی از DNAویروس ها

بخش13: عفونت ناشی از ویروس های تنفسی DNAدار و RNAدار

بخش 14: عفونت های ناشی از ویروس نقص ایمنی انسانی و سایر تروویروس های انسانی

بخش15: عفونت های ناشی از RNAویروس ها

بخش16: عفونت های قارچی

بخش17: عفونت های تک یاخته ای و کرمی

بخش18: عفونت های پروتوزوایی

بخش19: عفونت های ناشی از کرم

 

1,200,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

نا محدود
0 ريال
0 ريال

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

کتاب های مرتبط با اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(ویروس،تک یاخته،ایدز،کرم) 2018

طب داخلی