1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول طب داخلی هاریسون2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری
اصول طب داخلی هاریسون2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری حیدری
اصول طب داخلی هاریسون2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری حیدری حیدری  

اصول طب داخلی هاریسون2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری

کد کتاب 104859

کتاب اصول طب داخلی هاریسون2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری

ترجمه دانشجویان برتر پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی

با مقدمه : دکتر رضا تسلیمی

ویراستار: دکتر مهرداد صلاحی

تعداد صفحه
236
چاپ
زبان
سال نشر
98
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول طب داخلی هاریسون2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری

دارای 5% تخفیف  
 

ترجمه دانشجویان برتر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با مقدمه : دکتر رضا تسلیمی

ویراستار: دکتر مهرداد صلاحی

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری 2018

این کتاب حاوی صدها نکته کلیدی و پایه از فرهنگ بیکران طب داخلی است. صرفنظر از جنبه آموزشی و با توجه به محتویات وارزشی که این کتاب داراست در جهت افزودن به دانش دوستان و علاقمندان به ظرایف طب داخلی می توان آن را به عنوان مدرک اعتلای فرهنگ داخلی معرفی و ارزیابی نمود.حتی الامکان سعی شده تا از کلمات دور از ذهن و غیر شایع استفاده نشود و نیز با حفظ امانت مطالب به فارسی ترجمه شده است.

ترجمه دانشجویان برتر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با مقدمه : دکتر رضا تسلیمی

ویراستار: دکتر مهرداد صلاحی

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری 2018

این کتاب حاوی صدها نکته کلیدی و پایه از فرهنگ بیکران طب داخلی است. صرفنظر از جنبه آموزشی و با توجه به محتویات وارزشی که این کتاب داراست در جهت افزودن به دانش دوستان و علاقمندان به ظرایف طب داخلی می توان آن را به عنوان مدرک اعتلای فرهنگ داخلی معرفی و ارزیابی نمود.حتی الامکان سعی شده تا از کلمات دور از ذهن و غیر شایع استفاده نشود و نیز با حفظ امانت مطالب به فارسی ترجمه شده است.

 

 ادراریکتاب اصول طب داخلی هاریسون2018 بیماری های کلیه و مجاری

 بخش 1: تغییرات عملکرد کلیه و مجرای ادراری

47_ دیزوری درد مثانه و سیستیت اینترستیشیال/ سندروم درد مثانه

48_ ازوتمی و اختلالات ادراری

49_ اختلالات سیالات و الکترولیت

50_ هیپرکلسمی و هیپو کلسمی

51_ اسیدوز و آلکالوز

 بخش دوم _اختلالت کلیه و دستگاه ادراری

130_ عفونت های دستگاه های ادراری .پیلونفریت و پروستاتیت

303_ بیولوژی سلولی و مولکولی کلیه

304_ آسیب حاد کلیوی

305_ بیماری مزمن کلیوی

306_ دیالیز در درمان نارسایی کلیوی

307_ پیوند در درمان نارسایی کلیوی

308_ بیماری های گلومرولی

309_ بیماری های کلیه پلی کیستیک و سایر اختلالت ارثی در رشد و تکامل توبول ها

310_ بیماری های توبولواینتر ستیشیال کلیه

311_ آسیب عروقی کلیه

312_ نفرولیتیاز

313_ انسداد مجاری ادراری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند