1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018 اندیشه رفیع
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

کد کتاب 104831

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

تعداد صفحه
980
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

دارای 20% تخفیف  

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

فصل11: ناراحتی در قفسه سینه

فصل18: سنکوپ

فصل37: ادم

فصل38: رویکرد به بیمار دچار سوفل قلبی

فصل39: تپش قلب

بخش6-اختلالات سیستم قلبی عروقی

قسمت1-مقدمه ای بر اختلالات قلبی عروقی

فصل231: نحوه برخورد با بیمار مشکوک به مشکلات قلبی-عروقی

فصل232: بیولوژی پایه سیستم قلبی عروقی

فصل233: اپیدمیولوژی بیماری قلبی عروقی

قسمت2-تشخیص اختلالات قلبی عروقی

فصل234: معاینه فیزیکی دستگاه قلبی-عروقی

فصل235: الکتروکاردیوگرافی

فصل236: تصویر برداری غیرتهاجمی قلب: اکوکاردیوگرافی، کادیولوژی هسته ای، MRI و CT scan

فصل237: کاتتریزاسیون تشخیص قلبی و آنژیوگرافی کرونری

قسمت3-اختلالات ریتم

فصل238: اصول الکتروفیزیولوژی

فصل239: برادی آریتمی: اختلالات گره سینوسی-دهلیزی

فصل240: برادی آریتمی: اختلالت گره دهلیزی-بطنی

فصل241: تاکی آریتمی های فوق بطنی

فصل242: تاکی کاردی سینوسی فیزیولوژیک و غیر فیزیولوژیک

فصل243: تاکی کاردی دهلیزی کانونی

فصل244: تاکی کاردی فوق بطنی حمله ای

فصل245: فلوتر دهلیزی معمول و تاکی کاردی دهلیزی ورود مجدد بزرگ

فصل246: فیبریلاسیون دهلیزی

فصل247: رویکرد به آریتمی های بطنی

فصل248: ضربان های زودرس بطنی، تاکی کاردی بطنی غیر پایدار، و ریتم ایدیوونتریکولار

فصل249: تاکی کاردی بطنی طول کشیده

فصل250: تاکی کاردی بطنی چند شکلی و فیبریلاسیون بطنی بی وقفه

فصل251: طوفان الکتریکی و تاکی کاردی بطنی بی وقفه

قسمت4-بیماری های قلب

فصل252: نارسایی قلب: پاتوفیزیولوژِی و تشخیص

فصل253: نارسایی قلب: درمان

فصل254: کاردیومیوپاتی و میوکاردیت

فصل255: پیوند قلب و وسایل کمکی برای برقراری بلند مدت گردش خون

فصل256: بیماری دریچه آئورت

فصل257: نارسائی آئورت

فصل258: تنگی میترال

فصل259: نارسایی دریچه میترال

فصل260: پرولاپس دریچه میترال

فصل261: بیماری دریچه ترکوسپید

فصل262: بیماری دریچه پولمونر

فصل263: بیماری دریچه ای مختلط و متعدد قلب

فصل264: بیماری مادرزادی قلب در بالغین

فصل265: بیماری های پریکارد

فصل266: میگزوم دهلزی و سایر تومورهای قلب

قسمت5-بییماری های عروقی کرونری و محیطی

فصل267: بیماری ایسکمیک قلبی

فصل268: سندرم کرونری حاد بودن بالا رفتن قطعه ST (انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST و آنژین ناپایدار)

فصل269: انفاکتوس میوکاردبا بالا رفتن قطعه St

فصل270: مداخلات کرونری از طریق پوست و دیگر فرآیندهای داخلی

فصل271: بیماری های عروقی ناشی از هیپرتانسیون

فصل272: بیماری رنوواسکولار

فصل273: ترومبوز ورید عمقی و ترومبوآمبولی ریوی

فصل274: بیماری های آئورت

فصل275: بیماری های شریانی اندام

فصل276: بیماری های مزمن وریدی و لنف ادم

فصل277: هیپرتانسیون پولمونر

قسمت2-شوک و ایست قلبی

فصل296: رویکرد به بیمار مبتلا به شوک

فصل297: سپسیس و شوک سپتیک

فصل298: شوک کاردیوژنتیک و ادم ریوی

فصل299: کلاپس قلبی-عروقی، ایست قلبی، و مرگ قلبی ناگهانی

فصلA7: اطلس الکتروکاردیوگرافی

فصلA8: اطلس تصویربرداری غیر تهاجمی

فصلA9: اطلس آریتمی های قلبی

فصلA10: اطلس آترواسکلروز

فصلA11: اطلس رواسکولازیاسیون از راه پوست

 واژه یاب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند