1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 1 (فصلهای 1-8)

ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 1 (فصلهای 1-8)

کد کتاب 105405

ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 1 (فصلهای 1-8)

798,000758,100 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 1 (فصلهای 1-8)

10
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   798,000
758,100 ریال
0 ريال
0 ريال

ترجمه کامل جراحی لارنس جلد 1 (فصلهای 1-8)

True های مرتبط