1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. نگاهی به تریاژ

نگاهی به تریاژ

کد کتاب 105387

نگاهی به تریاژ

69,00065,550 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید نگاهی به تریاژ

1
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   69,000
65,550 ریال
0 ريال
0 ريال

نگاهی به تریاژ

True های مرتبط