1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. اورژانس پیش بیمارستانی (فوریت پزشکی در بلایا)

اورژانس پیش بیمارستانی (فوریت پزشکی در بلایا)

کد کتاب 105324

اورژانس پیش بیمارستانی (فوریت پزشکی در بلایا)

49,50047,025 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید اورژانس پیش بیمارستانی (فوریت پزشکی در بلایا)

1
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   49,500
47,025 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط