1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. راهنمای بالینی تهویه مکانیکی (ونتیلاتور)

راهنمای بالینی تهویه مکانیکی (ونتیلاتور)

کد کتاب 105238

راهنمای بالینی تهویه مکانیکی (ونتیلاتور)

300,000
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمای بالینی تهویه مکانیکی (ونتیلاتور)

5
300,000 ریال
0 ريال
0 ريال

راهنمای بالینی تهویه مکانیکی (ونتیلاتور)

True های مرتبط