1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. زنان/ مامایی
 4. جامع بهداشت مادر و کودک
جامع بهداشت مادر و کودک انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی

جامع بهداشت مادر و کودک

کد کتاب 104745

کتاب جامع بهداشت مادر و کودک

بر اساس کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018

ویژه رشته های: کارشناسی ارشد مامایی - دکتری مامایی و بهداشت باروری و داوطلبین آزمون علوم پایه پزشکی

تعداد صفحه
280
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جامع بهداشت مادر و کودک

دارای 5% تخفیف  

کتاب جامع بهداشت مادر و کودک

کتاب جامع بهداشت مادر و کودک

 1. کلیات اپیدمیولوژی و کنترل بیماری ها
 2. سلامت و بیماری
 3. آموزش بهداشت
 4. بهداشت محیط
 5. بهداشت حرفه ای
 6. بهداشت دهان و دندان
 7. کلیات بهداشت خانواده
 8. بهداشت روان و سالمندان
 9. مباحث خاص در بهداشت عمومی
 10. واکسیناسیون

منابع

کتاب های مرتبط با جامع بهداشت مادر و کودک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند