1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. نوروآناتومی بالینی اسنل 2019
نوروآناتومی بالینی اسنل 2019 ارجمند

نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

کد کتاب 104721

کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

تعداد صفحه
600
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

دارای 3% تخفیف  

کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

فصل1 : معرفی و سازمان دهی دستگاه عصبی

فصل2 : سلول های عصبی و نوروگلیا

فصل3 : الیاف عصبی و عصب دهی محیطی

فصل4 : نخاع و نوارهای صعودی،نزولی و بین سگمانی

فصل5 : ساقه مغز

فصل6 : مخچه و ارتباطات آن

فصل7 : مخ

فصل8 : ساختمان و عملکرد قشر مخ

فصل9 : تشکیلات مشبک و سیستم لیمبیک

فصل10 : هسته های قاعده ای

فصل11 : هسته های اعصاب مغزی

فصل12 : تالاموس

فصل13 : هیپوتالاموس

فصل14 : دستگاه عصبی خودکاری

فصل15 : مننژهای مغز و نخاع

فصل16 : سیستم بطنی و مایع مغزی-نخاعی

فصل17 : خونرسانی مغز و نخاع

فصل18 : تکامل دستگاه عصبی مرکزی

 

کتاب های مرتبط با نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند