1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

کد کتاب 105226

نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

890,000845,500 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ
نویسنده

خرید نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

5
دارای 5% تخفیف انتشارات ارجمند   890,000
845,500 ریال
0 ريال
0 ريال

نوروآناتومی بالینی اسنل 2019

True های مرتبط