1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. دارودرمانی بیماری های تنفسی

دارودرمانی بیماری های تنفسی

کد کتاب 104539

دارودرمانی بیماری های تنفسی

300,000285,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید دارودرمانی بیماری های تنفسی

5
دارای 5% تخفیف انتشارات ارجمند   300,000
285,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط