1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم رنگی
بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم رنگی گلبان
بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم رنگی گلبان گلبان  

بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم رنگی

کد کتاب 104644

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم تمام رنگی

ویراست بیست و پنجم

ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی با همکاری روشنک قطبی

ویرایش دکتر شهرزاد انصاری

با نظارت دکتر ملک منصور اقصی

تعداد صفحه
550
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم رنگی

دارای 15% تخفیف  

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم  تمام رنگی

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم  تمام رنگی

بخش یازدهم : عوارض زایمانی

بخش دوازدهم : عوارض طبی و جراحی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند