<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز (خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان) 2018
مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز  (خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان) 2018 گلبان
مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز  (خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان) 2018 گلبان گلبان  

مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز (خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان) 2018

کد کتاب 104643

کتاب مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز 2018

خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان

تعداد صفحه
690
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز (خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان) 2018

دارای 5% تخفیف  

کتاب مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز 2018

متنی که از ابتدا تا پایان بر اساس شواهد و با سبک «طب مبتنی بر شواهد، (evidence-based medicine) نوشته شده است، چگونه باید خلاصه شو تا لطمه ای به ارزش شواهد، درجه بندی آنها وارد نشو؟ به هر حال به توجه به نیازی که جامعه مامایی و زنان احساس می کرد و فیدبکی که از مخاطبان دریافت می کردم، بر آن شدم با ظرافت و دقت کامل دست به این کار بزنم.

اینک با توجه به نیاز مخاطبان و درخواست های مکرر شما عزیزان، کتاب «مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز» را تقدیم حضورتان می کنیم تا شاید در کنار دیگر آثار این انتشارات در زمینه تخصصی زنان و مامایی، بخشی از نیازهای شما دانش پژوهان را برطرف کند.

همان حساسیتی که صحبتش شد باعث شده است که این کتاب از خلاصه های دیگر کتاب هائی که دیده ام حجیم تر از آب در آمده اصالت و دقت ویلیامز بزرگ حفظ شده است.

کتاب مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز  (خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان) 2018

فهرست مطالب

بخش یک

مرورکلی

فصل اول: بارداری و زایمان در دید وسیع

بخش دو

آناتومی و فیزیولوژی مادر

فصل دوم: آناتومی مادر
فصل سوم: ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه ادراری - تناسلی
فصل چهارم: فیزیولوژ ی مادر

بخش سه

لانه گزینی، امبریوژنز و تکامل جنین

فصل پنجم: لانه گزینی و تکامل جفت

فصل ششم: اختلالات جفت

فصل هفتم: امپریوژنز و تکامل جنین

بخش چهار

مراقبت های قبل از حاملگی  مراقبت های پرده ناتال

فصل هشتم: مشاوره قبل از حاملگی

فصل نهم: مراقبتهای پره ناتال

بخش پنج

جنینِ بیمار

فصل دهم: تصویربرداری از جنین

فصل یازدهم: مایع آمنیون

فصل دوازدهم: ترانولوژی، تراتوژنها و عامل فتوتوکسیک

فصل سیزدهم: ژنتی

فصل چهاردهم: تشخیص پره ناتال

فصل پانزدهم: اختلالات حنینی

فصل شانزدهم: درمان جنینی

فصل هفدهم: بررسی جنین

بخش شش

عوارض مراحل اولیه حاملگی

فصل هجدهم: سقط

فصل نوزدهم: حاملگی اکتوپیک (نا به جا)

فصل بیستم: بیماری تروفوبلاستیک حاملگی

بخش هفت

لیبر

فصل بیست و یکم: فیزیولوژی لیبر

فصل بیست و دوم: لیبر طبیعی

فصل بیست و سوم: لیبر غیر طبیعی

فصل بیست و چهارم: بررسی هنگام زایمان

فصل بیست و پنجم: آنالژزی و بیهوشی در زایمان

فصل بیست و ششم: القا و تقویت لیبر

بخش هشت

زایمان

فصل بیست و هفتم: زایمان واژینال

فصل بیست و هشتم: زایمان بریج

فصل بیست و نهم: زایمان واژینال ابزاری

فصل سی ام: زایمان سزارین و هیسکتومی هنگام زایمان

فصل سی و یکم: زایمان سزارین قبلی

بخش نه

نوزاد

فصل سی و دوم: نوزاد

فصل سی و سوم: بیماری ها و آسیب های نوزادان ترم

فصل سی و چهارم: نوزاد پره ترم

فصل سی و پنجم: مرده زایی

بخش ده

دوره نفاس

فصل سی و ششم: دوره نفاس

فصل سی و هفتم: عوارض نفاسی

فصل سی و هشتم: جلوگیری از حاملگی

فصل سی و نهم: عقیم سازی

بخش یازده

عوارض زایمانی (مامایی)

فصل چهلم: اختلالات هیپرتانسیو

فصل چهل و یکم: لیبر پره ترم

فصل چهل و سوم: حاملگی پست ترم

فصل چهل و چهارم: اختلالات رشد جنین

فصل چهل و پنجم: حاملگی چند قلویی

بخش دوازده

عوارض طبی و جراحی

فصل چهل و ششم: ملاحظات عمومی و ارزیاب مادر

فصل چهل و هفتم: مراقبت های ویژه و تروما

فصل چهل و هشتم: چاقی

فصل چهل و نهم: اختلالات قلبی- عروقی

فصل پنجاهم: هیپرتانسیون مزمن

فصل پنجاه و یکم: اختلالات ریوی (تنفسی)

فصل پنجاه و دوم: اختلالات ترومبوآمبولیک

فصل پنجاه و سوم: اختلالات کلیه و دستگاه ادراری

فصل پنجاه و چهارم: اختلالات دستگاه گوارش

فصل پنجاه و پنجم: اختلالات کبد، کیسه صفرا  پانکراس

فصل پنجاه و ششم: اختلالات هماتولوژیک

فصل پنجاه و هفتم: دیابت شیرین

فصل پنجاه و هشتم: اختلالات اندوکرین

فصل پنجاه و نهم: اختلالات بافت همبند

فصل شصتم: اختلالات عصبی (تورولوژیک)

فصل شصت و سوم: بیماری های نئوپلاستیک

فصل شصت و چهارم: بیماری های عفونی

فصل شصت و پنجم: بیماری های آمیزشی

کتاب های مرتبط با مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز (خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان) 2018

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند