1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. زیست شناسی
 4. مروری جامع بر ژنتیک BCR
مروری جامع بر ژنتیک BCR برای فردا
مروری جامع بر ژنتیک BCR برای فردا برای فردا  

مروری جامع بر ژنتیک BCR

کد کتاب 104641

کتاب مروری جامع بر ژنتیک  BCR

تعداد صفحه
418
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مروری جامع بر ژنتیک BCR

دارای 22% تخفیف  

کتاب مروری جامع بر ژنتیک  BCR

 1. قوانین مندل
 2. چرخه سلولی
 3. مواد ژنتیکی
 4. تنظیم بیان ژن
 5. ترمیم و جهش
 6. تکنیک های شناسایی جهش
 7. تعیین نقش ژنی
 8. الگوهای وراثتی
 9. سیتوژنتیک
 10. اختلالات چند عاملی و دیسمورفولوژی
 11. تکوین، تشخیص پیش از تولد و مشاوره ژنتیک
 12. ژنتیک جمعیت و تکامل
 13. ژنتیک ایمنی
 14. ژنتیک سرطان
 15. مهندسی ژنتیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند