1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. آناتومی/ نوروآناتومی
 4. آناتومی بالینی اسنل 2019 سر و گردن
آناتومی بالینی اسنل 2019 سر و گردن حیدری
آناتومی بالینی اسنل 2019 سر و گردن حیدری حیدری  

آناتومی بالینی اسنل 2019 سر و گردن

کد کتاب 104633

کتاب آناتومی بالینی اسنل سر و گردن جلد3  2019

تعداد صفحه
350
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آناتومی بالینی اسنل 2019 سر و گردن

دارای 25% تخفیف  

کتاب آناتومی بالینی اسنل سر و گردن جلد3  2019

کتابی که خواندن یک بار آن، به دلیل رویکرد بسیار متفاوت به مباحث بالینی، سال ها خاطره های زیبا را در بالین برای خوانندگانش رقم خواهد زد. 

کتاب آناتومی بالینی اسنل سر و گردن جلد3  2019

 1. سروگردن
 2. رِوس مطالب
 3. نمای کلی
 4. استخوان شناسی
 5. اسکالپ
 6. صورت
 7. درون جمجمه
 8. کاسه چشم وچشم
 9. حفره های تمپورال،اینفراتمپورال و پتریگو پالاتین
 10. گردن
 11. شریانهای سر وگردن
 12. ورید های سرو گردن
 13. تخلیه لنفاوی سر و گردن
 14. اعصاب مغزی
 15. شبکه گردنی
 16. شبکه بازویی
 17. سیستم عصبی اتونومیک
 18. گوش
 19. سیستم گوارش
 20. دستگاه تنفس
 21. سیستم اندوکرین
 22. آناتومی رادیو گرافی
 23. آناتومی سطحی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند