1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی جمجمه،استخوان های صورت و سینوسهای پارانازال (مریل)
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی جمجمه،استخوان های صورت و سینوسهای پارانازال (مریل) حیدری
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی جمجمه،استخوان های صورت و سینوسهای پارانازال (مریل) حیدری حیدری  

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی جمجمه،استخوان های صورت و سینوسهای پارانازال (مریل)

کد کتاب 104624

کتاب تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی جمجمه،استخوان های صورت و سینوسهای پارانازال (مریل)

تعداد صفحه
278
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی جمجمه،استخوان های صورت و سینوسهای پارانازال (مریل)

دارای 20% تخفیف  

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی جمجمه،استخوان های صورت و سینوسهای پارانازال (مریل)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند