1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام حیدری
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام حیدری حیدری  

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

کد کتاب 104623

کتاب تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

تعداد صفحه
498
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
1
نویسنده

خرید تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

دارای 10% تخفیف  

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند