1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. آناتومی/ نوروآناتومی
 4. آناتومی گری اندام (جلد2) 2020
آناتومی گری اندام (جلد2) 2020 حیدری
آناتومی گری اندام (جلد2) 2020 حیدری حیدری  

آناتومی گری اندام (جلد2) 2020

کد کتاب 104622

کتاب آناتومی گری اندام جلد2  2020

تعداد صفحه
320
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آناتومی گری اندام (جلد2) 2020

دارای 20% تخفیف  

کتاب آناتومی گری اندام جلد2  2020

این کتاب خواننده را به تدریج با مسائل ذکر شده آشنا می سازد. در بسیاری از موارد دانستن نکات اساسی آناتومی کافی است و مطالعه تمام جزئیات وقت زیادی را از دانشجو می گیرد ضمن اینکه شاید دانستن تمام آنها کاربردی هم نداشته باشد. بنابراین مولفین به تاکید بر نکات اساسی و مهم و ذکر نکات بالینی کتاب حاضر را تهیه کرده اند.

کتاب آناتومی گری اندام جلد2  2020

 1. سازمان دهی
 2. محتوا
 3. بررسی و مرور مفاهیم
 4. مقدمه کلی
 5. عملکرد اندام تحتانی
 6. اجزای تشکیل دهنده
 7. ارتباط با سایر نواحی
 8. نکات کلیدی
 9. آناتومی ناحیه ای
 10. لگن استخوانی
 11. ناحیه گلوتِال
 12. ران
 13. ساق
 14. پا
 15. آناتومی سطحی
 16. آناتومی سطحی اندام تحتانی
 17. موارد بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند