با عضویت در وب سایت، می توانید به تمامی کتاب ها دسترسی کامل داشته باشید - درحال حاضر فقط بخشی از کتاب ها را مشاهده می کنید
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. آناتومی/ نوروآناتومی
 4. آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020
دارای 16% تخفیف
آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020 ابن سینا

آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

کد کتاب 104617

کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن جلد 3  2020

تعداد صفحه
332
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1398
شابک
9786008874829
قطع
وزیری
مترجم
دکتر غلامرضا حسن زاده و ...
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن جلد 3  2020

در متن این کتاب، موارد بالینی در انتهای فصول، و در قسمت آناتومی سطحی بازنگری و به روز کرده ایم. ثانیا مطالب بالینی جدیدی را افزوده ایم تا خواننده، مثال های مرتبط با اطلاعات آناتومیک را با شرایط بالینی به روز نماید.

آناتومی (کالبد شناسی) انسانی ، پایه و اساس پزشکی است که در مراحل اولیه تحصیلی کلیه دانشجویان علوم پزشکی تدریس میشود . این علم به شاخه های مختلفی نطیر آناتومی ماکروسکوپی ، آناتومی میکروسکوپی و جنین شناسی تقسیم می شود.

کتاب آناتومی گری یکی از کتب ارزشمند آناتومی است که تجربیات دانشمندان بزرگ آناتومی را با تأکید بر ارتباط بالینی آنها در اختیار دانش پژوهان قرار می دهد. این کتاب که پس از بازنگری کوریکولوم پزشکی عمومی به عنوان یکی از منابع اصلی معرفی شده است در بسیاری از جنبه ها پیشرو بوده و می تواند راهگشای دانشجویان عزیز باشد. امید است ترجمه کتاب حاضر در پیشرفت علمی دانشجویان مفید و مؤثر باشد.

«آناتومی گری برای دانشجویان» کتابی مبتنی بر اصول بالینی برای فراگیری آناتومی انسان می باشد. کتاب برای دانشجویان در رشته های مختلف (نظیر پزشکی، دست ورزی، و فیزیوتراپی) طراحی شده است. دانشجویانی که با روش های سنتی، سیستمیک، ترکیب دو روش سنتی و سیستمیک و یادگیری مبتنی بر حل مسأله تحصیل می کنند، به ویژه دانشجویانی با محدودیت دروس تئوری و عملی آناتومی مواجه هستند، از مطالعه این کتاب بهره خواهند برد.

|

آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020


آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

تصویر 1 کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن (جلد 3 ) 2020

کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن جلد 3  2020

«آناتومی گری برای دانشجویان» با استفاده از یک رویکرد ناحیه ای و با توجه به پیچیدگی های بدن، به شرح آناتومی قسمت های مختلف می پردازد. هرفصل کتاب را به عنوان یک مبحث آموزشی مستقل می توان مطالعه نمود و تغییر در توالی فصول، بر کیفیت یادگیری اثر نخواهد گذاشت. توالی پیشنهادی ما عبارت است از پشت، قفسه سینه، شکم، لگن و پرینه، اندام تحتانی، اندام فوقانی، سر و گردن.

هرفصل از آناتومی ناحیه ای شامل چهار بخش متوالی است: مرور منطقی، آناتومی ناحیه ای، آناتومی سطحی و موارد بالینی.

1. مرور منطقی، اساسی را برای بخش های بعدی ارائه می دهد..

2. بخش آناتومی ناحیه ای، جزییات بیشتری از آناتومی را به همراه مقادیر قابل توجهی از مطالب بالینی مرتبط ارائه می دهد.

3. آناتومی سطحی بخشی است که به دانشجو در مشاهده رابطه بین ساختار آناتومیک و شاخص های سطحی بدن کمک می کند.

4. بخش انتهایی هر فصل مربوط به موارد بالینی است.این موارد سومین سطح از مطالب بالینی در کتاب است. در این موارد، پس از شرح مسأله بالینی یک فرایند گام به گام سؤالات و پاسخ ها، خواننده را به حل مورد رهنمون می شود.

کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن جلد 3  2020

8. سر و گردن

 • مرور منطقی
 • توصیف عمومی
 • عملکردها
 • اجزا
 • ارتباط با نواحی دیگر
 • نکات مهم
 • آناتومی ناحیه ای
 • جمجمه
 • حفره جمجمه
 • مننژها
 • مغز و خونرسانی آن
 • اعصاب مغزی
 • صورت
 • اسکالپ
 • اوربیت
 • حفره های تمپورال و اینفراتمپورال
 • حفره پتریگوپالاتین
 • گردن
 • حلق
 • حنجره
 • حفره های بینی
 • حفره دهان
 • آناتومی سطحی
 • موارد بالینی

  نمایه