1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مجموعه سوالات آزمون های دکترا اصول و مبانی مراقبت پرستاری
مجموعه سوالات آزمون های دکترا  اصول و مبانی مراقبت پرستاری

مجموعه سوالات آزمون های دکترا اصول و مبانی مراقبت پرستاری

کد کتاب 104597

کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکترا ( اصول و مبانی مراقبت پرستاری )

تعداد صفحه
454
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات آزمون های دکترا اصول و مبانی مراقبت پرستاری

دارای 10% تخفیف  

مجموعه سوالات آزمون های دکترا  اصول و مبانی مراقبت پرستاری

  1. اصول و مهارت های پرستاری
  2. اصول مدیریت و رهبری در پرستاری
  3. آموزش پرستاری
  4. مفاهیم پرستاری
  5. تئورسین های پرستاری

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات آزمون های دکترا اصول و مبانی مراقبت پرستاری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند