1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. داروشناسی برای فوریت های پزشکی

داروشناسی برای فوریت های پزشکی

کد کتاب 101849

داروشناسی برای فوریت های پزشکی

499,000474,050 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید داروشناسی برای فوریت های پزشکی

5
دارای 5% تخفیف انتشارات جامعه نگر   499,000
474,050 ریال
0 ريال
0 ريال

داروشناسی برای فوریت های پزشکی

True های مرتبط