1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم 2018
بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم 2018 اندیشه رفیع
بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم 2018 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم 2018

کد کتاب 104592

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم 2018

تحت نظارت ویراستار علمی: دکتر فاطمه داوری تنها

تعداد صفحه
536
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم 2018

دارای 21% تخفیف  

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم 2018

بخش7: لیبر

  فصل21:فیزیولوژی لیبر

  فصل22:لیبر طبیعی

  فصل23:لیبر غیر طبیعی

  فصل 24:بررسی هنگام زایمان

  فصل25:آنالژزری و بی هوشی در زایمان

  فصل26:القا و تقویب لیبر

بخش8: زایمان

  فصل27:زایمان واژینال

  فصل28:زایمان بریچ

  فصل29:زایمان واژینال ابزاری

  فصل30:زایمان سزارین و هپسترکتومنی هنگام زایمان

  فصل31:زایمان سزارین قبلی

بخش9: نوزاد

  فصل32:نوزاد

  فصل33:بیماریها و آسیبهای نوزادان ترم

  فصل34:نوزاد پره ترم

  فصل35:مرده زدایی

بخش10: دوره نفاس

  فصل36:دوره نفاس

  فصل37:عوارض نفاسی

  فصل38:جلوگیری از حاملگی

  فصل39:عقیم سازی

بخش11: عوارض زایمانی (مامایی)

  فصل40:اختلالات هیپرتانسیو

  فصل41:خونریزیهای زایمانی (مامایی)

  فصل42:زایمان زودرس

  فصل43:بارداری پست ترم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند