1. انتشارات جعفری
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ (ترور ۲۰۱۹)

مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ (ترور ۲۰۱۹)

کد کتاب 00107

مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ (ترور ۲۰۱۹)

1,100,0001,045,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
نوبت چاپ

خرید مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ (ترور ۲۰۱۹)

4
دارای 5% تخفیف انتشارات اندیشه رفیع   1,100,000
1,045,000 ریال
0 ريال
0 ريال

مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ (ترور ۲۰۱۹)

True های مرتبط