1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی 2017 Callen’s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology
کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی 2017 ناشر مولف
کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی 2017 ناشر مولف ناشر مولف  

کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی 2017
Callen’s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology

کد کتاب 104587

Callen’s Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology

کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ 

ویرایش ششم

همراه با فیلم

همراه با مجوز کپی رایت

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی 2017

 

 

 

 

 

 

 

کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ (۳ جلدی)

 جلد 1(بارداری یک)

فصل اول : اولتراسوند در مامایی

فصل دوم : علم ژنتیک و آزمایش ژنتیک پرناتال

فصل سوم : ارزیابی سونوگرافی آناپلوئیدی جنینی

فصل چهارم: سونوگرافی اوابل تریمستراول بارداری

فصل پنجم: ارزیابی آناتومی جنین تریمستر اول

فصل ششم: بیومتری و رشد جنین

فصل هفتم : ارزیابی سونوگرافی در حاملگی چند قلوئی

فصل هشتم: ارزیابی سونوگرافیک آناتومی نرمال جنینی

فصل نهم: ارزیابی سونوگرافی سیستم عصبی مرکزی

فصل دهم : ارزیابی صورت و گردن جنین

فصل یازدهم: سیستم اسکلتی عضلانی جنین

فصل دوازدهم: ارزیابی قفسه سینه جنین با سونوگرافی

جلد دو( بارداری دو)

فصل سیزدهم: ارزیابی سونوگرافی قلب جنین

فصل چهاردهم: ارزیابی سونوگرافی دستگاه گوارشی اداری و جدار شکم

فصل پانزدهم: دستگاه ادرایو تناسلی

فصل شانزدهم: تظاهرات سونوگرافیک سندرم های جنینی

فصل هفدهم: بررسی هیدروپس فتالیس

فصل هجدهم: ارزیابی سرویکس در حاملگی

فصل نوزدهم: ارزیابی سونوگرافی جفت

فصل بیستم: حجم مایع آمینوتیک در سلامتی و بیماری جنین

فصل بیست و یکم: اریابی قبل از زایمان جنین و نقش سونوگرافی

فصل بیست و دوم: نقش سونوگرافی داپلر در مامایی

فصل بیست و سوم: نقش تصویربرداری زونانس مغناطیسی

فصل بیست و چهارم: نقش سونوگرافی در جراحی های جنین

فصل بیست و پنجم: سونوگرافی مامایی در بیماران چاق

جلد3 (ژنیکولوژی)

فصل بیست و ششم: آناتومی طبیعی لگن مونث و سونوگرافی واژینال

فصل بیست وهفتم: خونریزی غیر طبیعی رحم

فصل بیست و هشتم: ارزیابی سونوگرافیک رحم

فصل بیست و نهم: بررسی درد لگن بیمار در سنین باروری

فصل سی ام: ارزیابی سونوگرافیک تخمدان ها

فصل سی ویک: ارزیابی سونوگرافیک لوله فالوپ

فصل سی و دو: تصویربرداری سونوگرافی در نازایی و کمک باروری

فصل سی وسه: حاملگی نابجا

فصل سی و چهار : سونوگرافی ژنیکولوژی در بیماران کودک و نوجوان 

فصل سی و پنج: سونوگرافی و  MRI در اوروژنیکولوژی

فصل سی و ششم: نقش MRI در ارزیابی بیماری های ژنیکولوژی

فصل سی و هفتم: نقش سونوگرافی در ملاحظات ژنیکولوژی

فصل سی و هشتم: مصنوعات ،مشکلات و انواع  عادی

اپندیکس

نمایه

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند