1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان
مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان اندیشه رفیع
مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

کد کتاب 104581

کتاب مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

تعداد صفحه
665
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

کتاب مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

بلوک زایمان شاید به جرات بتوان گفت تنها بخش شاد و مرتبط با تولد زندگی در بیمارستان هاست و فضای این بخش با بخش های دیگر قابل مقایسه نیست و همین موضوع مسولیت مامایی را در حفظ  فضای شاد سخت تر کرده است چرا که در بلوک زایمان همه اعضای خانواده فقط و فقط منتظر پیام های شاد هستند که در سایر بخش ها ممکن است که اینچنین نباشد.

این کتاب مجموعه ای با ابتکاری نوین است که در راستای نیازهای بخش بلوک زایمان و برای کمک به آموزش بالینی دانشجویان مامایی ، پزشکی و سایر رشته های مرتبط تالیف شده است .

کتاب مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

  1. بلوک زایمان در بیمارستان
  2. روند کنترل لیبر و زایمان طبیعی و غیر طبیعی
  3. نوزاد
  4. پیوست ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند