1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. مروری بر بیوشیمی
مروری بر بیوشیمی کتاب میر
مروری بر بیوشیمی کتاب میر کتاب میر  

مروری بر بیوشیمی

کد کتاب 100458

کتاب مروری بر بیوشیمی

تعداد صفحه
72
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مروری بر بیوشیمی

دارای 21% تخفیف  

کتاب مروری بر بیوشیمی

فصل1: هیدرات های کربن دارای اهمیت بیولوژیک

فصل2: چربی های دارای اهمیت فیزیولوژیک

فصل3: انتقال و ذخیره چربی ها

فصل4: اسیدهای آمینه و پپتیدها

فصل5: ساختمان های اسیدهای نوکلوئیک

فصل6: آنزیم ها

فصل7: ویتامین ها

فصل8: هومون ها و انتقال پیام

فصل9: همانندسازی،رونویسی و سنتز پروتئین

فصل10: متابولیسم هیدرات های کربن

فصل11: متابولیسم اسیدهای آمینه

فصل12: متابولیسم هم

فصل13: متابولیسم لیپیدها

فصل14: متابولیسم اسیدهای نوکلوئیک

فصل15: اکسیداسیون بیولوژیک

فصل16: آب و الکترولیت ها و عشاهای بیولوژیک

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند