پیگیری سفارش : [02166407009]
به وب سایت انتشارات جعفری خوش آمدید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. ارشد
  5. IQB بیوشیمی با پاسخ تشریحی
دارای 11% تخفیف
IQB بیوشیمی با پاسخ تشریحی گروه تالیفی دکتر خلیلی

IQB بیوشیمی با پاسخ تشریحی

کد کتاب104557

کتاب IQB بیوشیمی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب IQB بیوشیمی با پاسخ تشریحی

 کتاب IQB بیوشیمی

 کتاب IQB بیوشیمی

فصل اول: آب و الکترولیت ها (PH- تعادل اسید و باز-مساءل)

فصل دوم: ساختمان های اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها

فصل سوم: آنزیم ها

فصل چهارم: کربوهیدرات ها

فصل پنجم: نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل ششم: لیپیدها

فصل هفتم: غشاهای بیولوژیک و انتقال مواد

فصل هشتم: بیوانرژتیک- فسفریلاسیون- اکسیداسیون بیولوژیک

فصل نهم: متابولیسم کربوهیدراتها

فصل دهم: متابولیسم لیپیدها

فصل یازدهم: متابولیسم اسیدهاید آمینه و پروتئین ها

فصل دوازدهم: متابولیسم هم

فصل سیزدهم: هورمون ها و تنظیم هورمونی متابولیسم بدن

فصل چهاردهم: ویتامین ها

فصل پانزدهم: متابولیسم اسیدهای نوکلئیک

فصل شانزدهم: مولکولی

فصل هفدهم: مایعات بدن

ضمائم: کنکور 98- 97، 99-98،  (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) به صورت فصل بندی شده