1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
 5. روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)
روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد) ناشر مولف

روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

کد کتاب 104531

کتاب روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

تعداد صفحه
360
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

مطالب این کتاب به ارزش 4 واحد به تناسب فصول آن برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های علوم بهداشتی و پزشکی و همچنین دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی و داروسازی قابل استفاده می باشد.

کتاب روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

 1. مفهوم آمار و بیان توزیع نتیجه مشاهدات
 2. توصیف عددی نتیجه مشاهدات
 3. احتمالات
 4. توزیع نرمال
 5. برآورد
 6. آزمون فرضیه
 7. آنالیز واریانس
 8. بستگی بین صفات 
 9. شاخص های رخداد بیماری 
 10. تحلیل مطالعات اپیدمیولوژیک 

کتاب های مرتبط با روش های آماری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند